Audio dərslər


 • 277
  Cənnət müqabilində can və mallarını satanlar

 • 221
  Abu Bakr رضي الله عنه

 • 111
  Ömər ibn Xattab رضي الله عنه

 • 4
  Osman ibn Affan رضي الله عنه

 • 9
  Əli İbn Abu Talib رضي الله عنه

 • 2
  Talha ibn Ubeydullah رضي الله عنه

 • 4
  Səd İbn Abu Vaqqas رضي الله عنه

 • 4
  Zubeyr ibn Avvam رضي الله عنه

 • 3
  Əbu Ubeydə İbn Cərrah رضي الله عنه

 • 3
  Səid İbn Zeyd رضي الله عنه

 • 3
  Həmzə - رضي الله عنه

 • 1
  AbdurRahman ibn Avf رضي الله عنه

 • 2
  Səəd Ibn Muaz - رضي الله عنه

 • 3
  Musab Ibn Umeyr - رضي الله عنه

 • 3
  Abdullah ibn Məsud - رضي الله عنه

 • 4
  Əbu Talhə - رضي الله عنه

 • 3
  Ənəs Ibn Malik -رضي الله عنه

 • 4
  Zeyd Ibn Sabit - رضي الله عنه

 • 4
  Sabit ibn Qeys (1) - رضي الله عنه

 • 3
  Cəfər Ibn Əbu Talib - رضي الله عنه
Ticarətdə şəri testlər
Biliyini sına
Zəkatın hesablanması qaydasın
Ətraflı
Halal ruzi qazanmağın 17 yolu
 1. Allaha iman gətirmək və Allahdan qorxmaq;
 2. Allaha təvəkkül etmək;
 3. Səbr etmək;
 4. Allaha dua etmək;
 5. Yalnız Allaha möhtac olmaq;
 6. Allaha şükür etmək;
 7. Allahdan bağışlanma diləmək;
 8. Qohumlarla əlaqə saxlamaq;
 9. Allahın verdiyi ruzidən Onun yolunda xərcləmək;
 10. Həcc və ümrə ziyarətini yerinə yetirmək;
 11. Ailə qurmaq;
 12. Hicrət etmək;
 13. Dünyaya könül bağlamamaq;
 14. Dünya işlərini günün birinci yarısında görmək;
 15. Müsəlmanlara yardım etmək;
 16. Faydalı işlərlə məşğul olmaq;
 17. Peyğəmbərə (səlləllahu aleyhi və səlləm) salavat oxumaq;