"Zəkatın hesablanması"

2017.02.02    2231

Zəkat vermək hər bir var-dövlətli, azad müsəlman üçün vacibdir.

Əldə edilən, yığılmış malın zəkatını vermək üçün onun üzərindən bir il keçməli və ilin tamamında zəkat çıxardılmalıdır.

Dənli bitkilər (buğda, arpa, düyü və s.), habelə, saxlanılması mümkün olan meyvələrin (qoz, fındıq, şabalıd, badam və s.) zəkatı yığım günü verilməlidir.

 

Zəkat malı dörd qismə bölünür:

1) mal-qara, 2) qızıl və gümüş, 3) bitkilər, 4) ticarət malı.

 

Zəkat verilən insanlar səkkiz qismə bölünür:

1) yoxsul, 2) miskin, 3) zəkatı yığıb paylayan, 4) ürəyi islama isinişib bağlanan, 5) azad ediləcək kölə, 6) borclu olan, 7) Allah yolunda cihad edən, 8) pulu qurtarıb yolda qalan müsafir (Bax: «Tövbə» surəsi, 60).

 

1. Mal-qaranın zəkatı:

 

Dəvə (erkək və ya dişi, qoca və ya cavan heyvan olması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir)

 

Sayı

Çıxarılan zəkatın miqdarı

 

 

5-dən 9-a qədər

1 qoç

10-dan 14-ə qədər

2 qoç

15-dən 19-a qədər

3 qoç

20-dən 24-ə qədər

4 qoç

25-dən 35-ə qədər

1 ədəd 1 illik dişi dəvə

36-dan 45-ə qədər

1 ədəd 2 illik dişi dəvə

46-dan 60-a qədər

1 ədəd 3 illik dişi dəvə

61-dən 75-ə qədər

1 ədəd 4 illik dişi dəvə

76-dan 90-a qədər

2 ədəd iki illik dişi dəvə

91-dən 120-yə qədər

3 ədəd üç illik dişi dəvə

 

Dəvələrin sayı 121 və ondan çox olarsa hər 40 dəvəyə 1 ədəd 2 illik dişi dəvə və hər 50 dəvəyə 1 ədəd 3 illik dişi dəvə zəkat verilir.

 

Öküz (erkək və ya dişi, qoca və ya cavan heyvan olması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir)

 

Sayı

Çıxarılan zəkatın miqdarı

 

 

30 maldan

1 ədəd 1 illik dişi və ya erkək mal

40 maldan

1 ədəd 2 illik dişi mal

50 maldan

1 ədəd 2 illik dişi mal

 

Malın sayı 60 və ya ondan çox olarsa, hər 30 maldan 1 ədəd 1 illik dişi və ya erkək və hər 40 maldan 1 ədəd 2 illik dişi mal zəkat verilir.

Qoç (erkək və ya dişi, qoca və ya cavan heyvan olması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir)

 

Sayı

Çıxarılan zəkatın miqdarı

 

 

40-dan 120-yə qədər

1 qoç

121-dən 200-ə qədər

2 qoç

201-dən 300-ə qədər

3 qoç

 

Qoyunların sayı 300 keçərsə, hər yüz qoyuna bir ədəd qoç zəkat verilir.

2. Bitkilərin zəkatı:

 

Bitkinin növü

Çıxarılan zəkatın miqdarı

 

 

Yağış, çay və s. təbii sularla özba­şına sulanan bitkilər

Yığılan məhsulun ondan bir his­səsi

Sahibi tərəfindən (onun zəhməti ilə) sulanan bitkilər

Yığılan məhsulun ondan bir his­səsinin yarısı

 

612 kq və ondan artıq miqdarda olan bitkilərdən zəkat verilir. Bundan az miqdarda olduqda isə zəkat düşmür.

Qeyd: tərəvəz və saxlanılması mümkün olmayan meyvələrdən zəkat verilmir.

 

3. Qızıl və gümüşün zəkatı:

 

Miqdarı

Çıxarılan zəkat

 

 

20 misqal (85 qram) və daha çox qızıla

Ümumi miqdarın qırxdan bir hissəsi, yəni 2.5%

200 dirhəm (595 qram) və daha çox gümüşə

Ümumi miqdarın qırxdan bir hissəsi, yəni 2.5%

 

Bundan az miqdarda olan gümüş və qızıla zəkat düşmür.

 

4. Ticarət malından da, qızıl və gümüş kimi bir ilin tamamında malın ümumi dəyərinin qırxda bir hissəsi zəkat verilir.

Ticarətdə şəri testlər
Biliyini sına
Zəkatın hesablanması qaydasın
Ətraflı
Halal ruzi qazanmağın 17 yolu
 1. Allaha iman gətirmək və Allahdan qorxmaq;
 2. Allaha təvəkkül etmək;
 3. Səbr etmək;
 4. Allaha dua etmək;
 5. Yalnız Allaha möhtac olmaq;
 6. Allaha şükür etmək;
 7. Allahdan bağışlanma diləmək;
 8. Qohumlarla əlaqə saxlamaq;
 9. Allahın verdiyi ruzidən Onun yolunda xərcləmək;
 10. Həcc və ümrə ziyarətini yerinə yetirmək;
 11. Ailə qurmaq;
 12. Hicrət etmək;
 13. Dünyaya könül bağlamamaq;
 14. Dünya işlərini günün birinci yarısında görmək;
 15. Müsəlmanlara yardım etmək;
 16. Faydalı işlərlə məşğul olmaq;
 17. Peyğəmbərə (səlləllahu aleyhi və səlləm) salavat oxumaq;