Qayəmiz

Bu saytı hazırlamaqda məqsədəmiz, tacirlər arasında bağlılıq qurmaq və bu ticarətçilərə İslam şəriətindəki ticari məsələlər barədə düzgün məlumat verməklə onları haqq yola yönəltməkdir. Rəsulullah səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim insanları yaxşı iş görməyə yönəldərsə, o, bu işi görən kimsənin qazandığı savab qədər savab qazanar.”

Ən gözəl ticarət

"Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmazsınız." Ali-İmran, 92
 • Cənnət müqabilində can və mallarını satanlar ( 283 dəfə dinlənilib )
 • Abu Bakr رضي الله عنه ( 234 dəfə dinlənilib )
 • Ömər ibn Xattab رضي الله عنه ( 118 dəfə dinlənilib )

Son məqalələr

Audio dərslər Bütün Dərslər


 • 74
  Qiymətlər artdığı zaman nə etməli !

 • 50
  Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

 • 26
  Krizisdən qurtulmağın yolu

Həftənin sualı

Cənnətlə müjdələnmiş səhabələrdən üç ən zəngin tacir kim olub?


CAVAB VER
Ticarətdə şəri testlər
Biliyini sına
Zəkatın hesablanması qaydasın
Ətraflı
Halal ruzi qazanmağın 17 yolu
 1. Allaha iman gətirmək və Allahdan qorxmaq;
 2. Allaha təvəkkül etmək;
 3. Səbr etmək;
 4. Allaha dua etmək;
 5. Yalnız Allaha möhtac olmaq;
 6. Allaha şükür etmək;
 7. Allahdan bağışlanma diləmək;
 8. Qohumlarla əlaqə saxlamaq;
 9. Allahın verdiyi ruzidən Onun yolunda xərcləmək;
 10. Həcc və ümrə ziyarətini yerinə yetirmək;
 11. Ailə qurmaq;
 12. Hicrət etmək;
 13. Dünyaya könül bağlamamaq;
 14. Dünya işlərini günün birinci yarısında görmək;
 15. Müsəlmanlara yardım etmək;
 16. Faydalı işlərlə məşğul olmaq;
 17. Peyğəmbərə (səlləllahu aleyhi və səlləm) salavat oxumaq;